Urbanisation in China

  • Motion graphics
  • Vormgeving

The Economist

De inwoners van China bewegen in rap tempo van de provincie naar grote steden. Deze verstedelijking is halverwege de vorige eeuw al op gang gekomen maar bereikt over dertig jaar zijn hoogtepunt. Onderstaande infographic illustreert deze ontwikkeling aan de hand van statistieken, geleverd door The Economist.